Četrti predmet poklicne mature (projektna naloga)

Objavljena so  Navodila za izdelavo izdelka oz. storitve in zagovora (projektne naloge) na poklicni maturi ter Navodila za sestavo dispozicije za projektno nalogo. Jadran Aleksić Tscherkassky tajnik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo