Državna tekmovalna komisija

Organizatorica 18. državnega tekmovanja iz znanja računovodstva, ki ga letos organizira Šolski center Postojna, je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov v programu ekonomski tehnik Martina Marin. Soorganizator za višji nivo je učitelj strokovno teoretičnih predmetov v programu ekonomski tehnik Uroš Turk.

Zaradi dveh nivojev tekmovanja in specifičnega dela pri sestavljanju in popravljanju nalog je študijska skupina Ekonomika poslovanja dne 2. decembra 2015 imenovala člane državne tekmovalne komisije za osnovni nivo in člane državne tekmovalne komisije za višji nivo. Po trije člani so bili določeni na srečanju, po en član je iz šole organizatorice.

Priprava nalog za oba nivoja:

 1. Gabrijela Jošt, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Kranj – osnovni nivo
 2. Damjana Furlan Lazar, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Šolski center Kranj – osnovni nivo
 3. Katarina Ferenc, Dvojezična srednja šola Lendava – osnovni nivo
 4. Irena Naraks, Ekonomska šola Celje – višji nivo
 5. Tatjana Černač Stupar, Srednja ekonomsko poslovna šola Koper– višji nivo

Člani državne tekmovalne komisije za osnovni  nivo:

 1. Sandra Turk – Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
 2. Lucija Stanič Brezec – Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
 3. Lijana Sluga – Srednja ekonomska šola Ljubljana
 4. Martina Marin – Šolski center Postojna

Člani državne tekmovalne komisije za višji nivo:

 1. Amadea Kodermac – Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
 2. Hermina Vučajnk – Ekonomska in trgovska šola Brežice
 3. Simona Tement – Srednja ekonomska šola Maribor
 4. Uroš Turk – Šolski center Postojna

 

 

 

Organizatorica državnega tekmovanja:        Martina Marin, mag. posl. ved                       Ravnateljica:                        Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.