Kdo lahko tekmuje

KDO LAHKO TEKMUJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA?

V skladu s 7. Členom Pravilnika iz znanja računovodstva lahko na tekmovanju iz znanja računovodstva sodelujejo dijaki, ki so redno vpisani v izobraževalni program Ekonomski tehnik oziroma dijaki katere koli strokovne šole, ki ima v svojem izobraževalnem programu navedene module Ekonomika poslovanja ali Materialno knjigovodstvo. Dijaki lahko tekmujejo na posameznem nivoju iz vsebin, ki jih poslušajo v tekočem šolskem letu.

Na tekmovanju iz znanja računovodstva na višjem nivoju lahko sodelujejo tudi dijaki programa Poklicni tečaj Ekonomski tehnik, če v tekočem šolskem letu poslušajo vsebine modulov Ekonomika poslovanja in Materialno knjigovodstvo in so redno vpisani v ta izobraževalni program.

Na posameznem nivoju lahko dijak tekmuje samo enkrat.