Predmetnik in odprti kurikul

PREDMETNIK

 

RAZPORED PO TEDNIH 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ
Izobraževanje 35 34 34 33 136
Interesne dejavnosti 3 3 (1) 3 (1) 2 (1) 11 (3 popoldne)
Praktično usposabljanje z delom 2 2 4
SKUPAJ 38 39 (1 P.) 39 (1 P.) 35 (1 P.) 151

 

A) Predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
P 1 SLO 4 140 3 102 3 102 4 132 476 24
P 2 MAT 3 105 3 102 3 102 2 66 375 19
P 3 Tuji jezik 1 3 105 3 102 3 102 3 99 408 20
P 4 Tuji jezik 2 2 70 2 68 2 68 OK 206 10
P 5 Umetnost 2 70 70 3
P 6 Zgodovina 2 70 1 34 104 5
P 7 Geografija 2 70 70 3
P 8 Sociologija 2 68 68 3
P 9 Psihologija 2 66 66 3
P 10 Kemija 2 70 1 34 104 5
P 11 Biologija 2 70 1 34 104 5
P 12 ŠVZ 3 105 3 102 2 68 2 66 341 14
SKUPAJ 25 875 17 578 15 510 13 429 2392 114
A PROGRAM – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 2415 114

 

B) Strokovni moduli 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
Teorija
M 1

Poslovni

projekti

2 70 2 68 3 99 237 12
0  T 2 P 0 T 2 P 0 T 3 P 0 T
M 2

Poslovanje

podjetij

4 136 4 136 272 14
4 T 0 P 0 T 4 P 136 T
M 3 Ekonomika poslovanja 3 102 2 68 2 66 236 12
2 T 1 P 1 T 1 P 1 T 1 P 135 T
M 4

Sodobno

gospodarstvo

2 70 2 68 3 102 3 99 339 19
2 T 0 P 2 T 0 P 3 T 0 P 3 T 0 P 339 T
M 6

Materialno

knjigovodstvo

4 136 136 6
4 T 0 P 136 T
M 7 Komercialno poslovanje 3 105 1 34 139 6
2 T 1 P 33 T 1 P 103 T
M 8

Finančno

knjigovodstvo

3 99 99 5
2 T 1 P 66 T
SKUPAJ 7 245 12 408 13 442 11 363 1458 73
B PROGRAM – STROKOVNI MODULI 1462 73
STROKOVNI MODULI: TEORIJA – PRAKSA
A+B SKUPAJ 32 1120 29 986 28 952 24 792 3850

 

 

RAZPOREDITEV UR ODPRTEGA KURIKULA

E O.  kurikul 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ KT
Osnove dela s pregled. 1 35 35 2
0 T 1 P 0 T
Poslovni bonton 1 34 34 2
1 T 0 P 34 T
Poslovno komuniciranje 2 68 1 34 102 4
0 T 2 P 0 T 1 P 0 T
Bančne storitve 1 34 1 34 68 3
1 T 0 P 1 T 0 P 68 T
Turistične destinacije in animacija 3 102 102 5
1T 1 P 68 T
Fin. trgi in institucije 2 66 66 3
2 T 0 P 66 T
Gospodarska matematika 2 66 66 4
2 T 0 P 66 T
Poslovno sporazum. v drugem tujem jeziku 2 66 66 3
2 T 0 P 66 T
Aktualne gospodarske teme 2 66 66 3
1 T 1 P 33 T
Dejansko
SKUPAJ OK 1 35 4 136 5 170 8 264 605 29 KT
A+B+E SKUPAJ 33 1155 33 1122 33 1122 32 1056 4455
D) Interesne dej. 3 x 32 = 96 64 (32)  64 (32) 32 (32) 352 14
Č) PUD 76 76 152 6

A+B+ E+

D+Č

SKUPAJ 1251 1262 (+32) 1262 (+32) 1088 (+32) 4959 236
Poklicna matura 4
Skupno število KT 240